Domů arrow Žárový lis
CZ  | EN  | RU
Laboratorní žárový lis ONE! Tisk E-mail
Žárový lis Laboratorní žárový lis ONE! je jedinečné zařízení vyvinuté Ústavem anorganické chemie Slovenské akademie věd a vyráběné firmou CLASIC. Lis umožňuje přípravu speciálních materiálů spékáním prášku za současného působení teploty (až do 2100°C) a axiálního tlaku (až do 40 MPa) v inertní atmosféře nebo vakuu. Konstrukce pece umožňuje dosáhnout i mírný přetlak inertního plynu (dusík, argon).

Laboratorní žárový lis ONE! otevírá nové trhy, protože technologie tohoto typu byly v minulosti pro svou finanční, prostorovou a materiálovou náročnost využívané především velkými společnostmi. Zařízení umožňuje úsporně, rychle a zároveň velice účinně vytvořit vzorek na testování materiálu i v podmínkách menších laboratoří. Energetická náročnost 1 pokusu je snížena až o 77%.

Konstrukce ohřevu a pece umožňuje rychlý náběh teploty (50°C/min do 2000°C) a dostatečně dlouhou zónu s homogenní teplotou. Je zajištěno velmi přesné měření skutečné teploty vzorku.Žárový lis

Výsledné vzorky mají průměr 20 mm a výšku 10 mm, což je dostatečné pro úplnou charakteristiku připraveného materiálu z hlediska funkčních nebo mechanických vlastností, tak i pro analýzu chemického a fázového složení.

Laboratorní žárový lis ONE! je po konstrukční stránce originální a reflektuje požadavky současné doby na snížení energetické zátěže prostředí.

Laboratorní žárový lis ONE! byl na mezinárodním veletrhu Taipei Intl Invention Show & Technomart v roce 2012 oceněn bronzovou medailí.

(c) 1996-2013 CLASIC CZ s.r.o.; Alšova 1075; 252 30 Řevnice; tel/fax: +420 257 720 781 (031); mobil: +420 603 430 748