Domů arrow Regulátor CLARE 4.0
CZ  | EN  | RU
Regulátor CLARE 4.0 Tisk E-mail

Clare 4.0Programovatelný regulátor CLARE 4.0 je určen k regulaci elektrických pecí, sušáren a dalších zařízení, které vyžadují regulovat teplotu. Je nedílnou součástí všech pecí firmy CLASIC a zároveň se dodává samostatně jiným uživatelům.

Vlastnosti regulátoru
Rozšířená verze regulátoru
Technická specifikace
Příslušenství regulátoru


Prohlášení o shodě
Manuál CLARE 4.0

Manuální režim

 • velmi jednoduché ovládání celého regulátoru
 • možnost pokračování prog. při výpadku el. sítě
 • nápovědy při zadávání veličin
 • automatické spuštění pece v zadaný čas
 • vizuální indikace konce programu
 • automatická detekce chyb a jejich indikace
 • řiditelné stopky za běhu programu
 • čítač celkové spotřeby energie a jednoho výpalu
 • aktuální čas i datum - práce s reálným časem
 • změna parametrů za chodu pece
 • ochrana regulátoru heslem
 • možnost ovládání dalších zařízení (klapky)

Programovací režim

 • plně programovatelný - 10 příkazů
 • až 4000 bloků v programu (rozšířená verze)
 • možnost spojování programů (příkaz Jump)
 • příkaz AT - časování rozvrhu pece
 • nastavitelný výkon pece v programu
 • přeskočení části programu za chodu pece
 • ovládání výstupních linek - programovatelný automat

Režim SETUP

 • omezení maximální teploty a příkonu
 • volitelná ochrana regulátoru i programů heslem
 • volba zobrazovaných informací
 • nastavení hodin a čítačů spotřeby
 • definice komunikace, režimu regulátoru
 • nastavení regulačních parametrů
 • nastavení typu a korekce termočlánku

Hardware, regulace

 • vysoce spolehlivá hardwarová architektura
 • uchování všech hodnot a programů při vypnutí
 • přehledná 12-ti tlačítková klávesnice s ikonami
 • dvoubarevný svítící LED displej
 • osvědčený mikroprocesor řady x52
 • zabezpečovací obvod watchdog
 • snadný upgrade
 • programovatelné výstupy regulátoru
 • přesná regulace drátových i superkanthalových pecí
 • podrobná dokumentace

Komunikace

 • možnost připojení na řídící systém CLARES
 • propojení více regulátorů Master - Slave
 • regulační odchylka pro každý Slave (zóny pecí)
 • možnost připojení externího displeje a klávesnice
 • snadné propojení s řídícím systémem CLARES
 • nastavitelná adresa regulátoru (1-15)
 • on-line ovládání regulátoru z nadřazeného PC
 • vysílání a příjem programů i za chodu regulátoru
 • volba periody měření (1-3600 sekund)
 • jednoduchý komunikační protokol

Rozšířená verze regulátoru CLARE 4.0 přináší

 • komunikace s PC (podrobnosti viz. řídící systém CLARES)
 • proměnné PID závislé na teplotě - vynikající regulace
 • regulace MASTER-SLAVE (libovolné množství SLAVE regulátorů)
 • řízené chlazeni, ovládání klapek, ventilátorů apod.
 • korekce a posunutí termočlánku pro přesné měření teploty
 • zablokování regulátoru po určité zvolené době (prodej, ochrana)
 • chránění regulátoru heslem před neoprávněnými osobami
 • vzorkování teplot do paměti ve zvoleném intervalu
 • regulace přesně podle programu (bez ohledu na dosažení teploty)
 • autotuning dvou teplot (zlepšení regulačních schopností)
 • snížení regulované teploty po vypadku sítě u citlivého materiálu
 • automacká nastavení hodin při změně letního/zimního času
 • možnosti blokování editace programu (program lze jen spustit)
 • editor uložených teplot v paměti regulátoru
 • a další drobné vylepšení vlastností.

Technická specifikace regulátoru CLARE 4.0:

Napájení
 • 230 V / 50-60 Hz
Příkon
 • 3 VA
Krytí
 • před zamontováním IP 20
 • po zamontování IP 42
Ochrana proti
úrazu el. proudem
 • spotřebič třídy II. a III.
Způsob provozu
 • trvalý chod
Prostředí
 • 0-50°C, 0-90 % RH
 • nevýbušné, normálně znečištěné, nekorozivní
Vstupy
 • analogový 0-300 mVDC (termočlánky)
Výstupy
 • RELAY 1 - 250 VAC/1A odporová zátěž
 • RELAY 2 - 250 VAC/1A odporová zátěž
 • LOGIC - pro ovládání SSR 9 VDC/20 mA
Rozměry
 • 96 x 96 x 165 mm DIN 1/4
Ovládání
 • 12ti tlačítková membránová klávesnice s ikonami
Displej
 • dvojitý LED - červený a zelený
Přesnost
 • kalibrační přesnost +0,1 % rozsahu
Teplotní stabilita
 • 0,3°C/10°C změny okolní teploty
Regulace
 • precizní PID regulace, plynulé konstanty
 • možnost nastavení limitní teplotu, při které vypne RELAY 1
Programy
 • 10 programů po 15ti krocích
Záruka
 • 3 roky

Příslušenství

 • paměťový modul 80 programů po 50ti krocích
  slouží k rozšíření počtu programů
 • paměťový modul pro záznam 4000 měření
  je určen k záznamu skutečných teplot v zadaném časovém intervalu vzorkování. Použití modulu má smysl pouze při přítomností komunikačního modulu s PC. Paměť modulu je řešena jako kruhová tzn. po zaplnění se nejstarší údaje přemazávají novými. Paměť se uvolní přenosem dat po sériové lince do PC. Efektivnějšího využití se dosáhne připojením na řídící systém CLARES. Současně se s instalací modulu zvyšuje počet programů na 80 po 50ti krocích
 • fázově řízený výstup (pro topné články se závislým odporem na teplotě)
  jeho hlavní použití je při řízení proměnných odporových zátěží (např. superkanthalových nebo silitových pecí). Po instalaci tohoto modulu dostaneme na logickém výstupu úhlově posunuté pulsy vhodné pro okamžité spínání bezkontaktních relé (SSR s okamžitým sepnutím)
 • 3 digitální galvanicky oddělené výstupy (SSR, elektromechanické relé )
  výstupy jsou určeny k ovládání přídavných prvků (např. klapky ventilátoru apod.) z libovolného místa programu funkci OUT. Dodává se v provedení elektromechanické relé 240 VAC / 5 A odporová zátěž
 • výstup 0-10 V nebo 4-20 mA
  analogový výstup pro ovládání akčních členů s těmito standardními vstupy. Výstup může být galvanicky oddělený
 • modul komunikace RS 232 - galvanicky oddělené
 • modul komunikace RS 422 - galvanicky oddělené
  moduly jsou určeny pro spojování regulátorů MASTER/SLAVE, nebo pro propojení regulátoru s nadřazeným počítačem, čímž získáme možnost dálkového řízení a sběru dat. Modul RS 232 slouží pro připojení 1 regulátoru, modul RS 422 pro napojení až 15ti regulátorů
 • externí displej a klávesnice
  k regulátoru může být připojen externí displej a klávesnice pro ovládání či pozorování regulátoru na dálku. Není však možné zároveň k regulátoru připojit externí displej a regulátor připojit k PC (režim MASTER/SLAVE je možné s externím displejem provozovat)
 • řídící systém CLARES 2.4 (Windows software)
  systém pro řízení regulátoru pracuje pod Windows 3.x/9x. Zahrnuje dálkové ovládání regulátorů, archivaci dat a průběhů, vizualizaci procesů
(c) 1996-2013 CLASIC CZ s.r.o.; Alšova 1075; 252 30 Řevnice; tel/fax: +420 257 720 781 (031); mobil: +420 603 430 748