Home arrow Apparatus
CZ  | EN  | RU
Gallery
Apparatus Print E-mail
Zkušební zařízení a přístroje. Mnoho typů přístrojů pro výzkumné ústavy a laboratoře zhotovené podle evropských norem.

 

Vybrané typy vyráběných přístrojů

Zkušební zařízení pro hodnocení materiálů a kombinací materiálů vystavených sálavému teplu.
Splňuje podmínky normy EN 366 (ČSN EN 366)

Zkušební zařízení pro stanovení prostupu kontaktního tepla ochranným oděvem nebo jeho materiály.
Splňuje podmínky normy EN 702 (ČSN EN 702)

Zkušební zařízení pro stanovení vznětlivosti pevných materiálů v různých formách.
Splňuje podmínky normy ČSN 640149, ISO 871

Zařízení na měření optické hustoty v kouřové komoře.
Splňuje podmínky normy ISO 5659

Přístroj kónický zářič.
Splňuje podmínky normy ISO 5659, ISO/FDIS 11907

Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem.
Splňuje podmínky normy ČSN/IEC 1241-2-3

Přístroj s jedním (se třemi) topným tělesem ke stanovení teploty vznícení.
Splňuje podmínky normy ČSN 330371

Přístroj pro stanovení nehořlavosti.
Splňuje podmínky normy ČSN 730861 (ISO 1182)

 

 

Přístroj pro stanovení hořlavosti plastů ve formě fólií.
Splňuje podmínky normy ČSN 640757

Přístroj pro stanovení bodu vzplanutí nátěrových hmot a podobných výrobků.
Splňuje podmínky normy ČSN EN 456

Přístroje pro stanovení únosnosti v žáru.

Přístroje pro stanovení tepelné vodivosti stavebních hmot.

Laboratorní žárový lis ONE! pro přípravu materiálů spékáním prášků.

Různé typy kalorimetrů.

(c) 1996-2013 CLASIC CZ Ltd.; Alsova 1075; 252 30 Revnice; tel/fax: +420 257 720 781 (031); mobil: +420 603 430 748